Lifegenmon zaključna konferenca

Zaključna konferenca projekta LIFEGENMON je potekala od 21. do 25. septembra 2020 v dvorani Janeza Hribarja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in preko spleta. V petih dneh je preko 100 udeležencev spremljalo 82 strokovnih referatov, 3 virtualne ekskurzije ter zaključno okroglo mizo, na kateri so o prihodnosti gozdov razpravljali predstavniki slovenskih in evropskih institucij s področja gozdarstva, lesarstva, izobraževanja in lastnikov gozdov.

Projekt LIFEGENMON je 6-letni projekt evropskega finančnega mehanizma LIFE, ki se zaključuje s koncem letošnjega leta. Glavni cilj projekta, ki poteka v Sloveniji, Nemčiji in Grčiji pod vodstvom Gozdarskega inštituta Slovenije in katerega proračun znaša 5,5 milijonov €, je razvoj sistema za genetski monitoring gozdov.