Svet za varovanje okolja pri SAZU pripravlja posvet Možnosti trajnostne rabe tal v Evropi in Sloveniji v petek, 17. maja 2019, ob 10. uri v dvorani SAZU.

Srečanje bo namenjeno razpravi o poročilu EASAC (European Academies Science Advisory Council) z naslovom Opportunities for Soil sustainability in Europe in njegovemu pomenu za Slovenijo. Na srečanju bodo sodelovali številni ugledni strokovnjaki.