Za Svet za varstvo okolja smo naredili DVD, ki predstavlja pereče okoljske probleme v Sloveniji, ter posneli posvete v času delovanja Sveta za varstvo okolja RS.

Posveti in publikacije Sveta za varstvo okolja RS

Posvet “Strategija uporabe biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske namene”

Posvet ” Zelena davčna reforma”

Publikacije SVORS