Category Archives: Izobraževanje

Posvet Možnosti trajnostne rabe tal

Svet za varovanje okolja pri SAZU pripravlja posvet Možnosti trajnostne rabe tal v Evropi in Sloveniji v petek, 17. maja 2019, ob 10. uri v dvorani SAZU. Srečanje bo namenjeno razpravi o poročilu EASAC (European Academies Science Advisory Council) z naslovom Opportunities for Soil sustainability in Europe in njegovemu pomenu za Slovenijo. Na srečanju bodo sodelovali številni ugledni strokovnjaki....
Read more