Category Archives: Izobraževanje

Lifegenmon zaključna konferenca

Zaključna konferenca projekta LIFEGENMON je potekala od 21. do 25. septembra 2020 v dvorani Janeza Hribarja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in preko spleta. V petih dneh je preko 100 udeležencev spremljalo 82 strokovnih referatov, 3 virtualne ekskurzije ter zaključno okroglo mizo, na kateri so o prihodnosti gozdov razpravljali predstavniki slovenskih in evropskih institucij s področja gozdarstva, lesarstva, izobraževanja in lastnikov gozdov. Projekt LIFEGENMON je 6-letni projekt evropskega finančnega mehanizma LIFE,...
Read more

GOZD in LES: Gozd in podnebne spremembe

Podnebne spremembe in posledično biotske in abiotske ujme vse bolj krojijo podobo gozdov. Na znanstvenem srečanju združujemo predstavitev obsega hitrih podnebnih sprememb, njihovega vpliva na gozd, terestrične ekosisteme in gozdno-lesno verigo. Problematiko bomo osvetlili tudi iz družbeno-pravnega vidika....
Read more