Category Archives: Izobraževanje

GOZD in LES: Gozd in podnebne spremembe

Podnebne spremembe in posledično biotske in abiotske ujme vse bolj krojijo podobo gozdov. Na znanstvenem srečanju združujemo predstavitev obsega hitrih podnebnih sprememb, njihovega vpliva na gozd, terestrične ekosisteme in gozdno-lesno verigo. Problematiko bomo osvetlili tudi iz družbeno-pravnega vidika....
Read more

Posvet Možnosti trajnostne rabe tal

Svet za varovanje okolja pri SAZU pripravlja posvet Možnosti trajnostne rabe tal v Evropi in Sloveniji v petek, 17. maja 2019, ob 10. uri v dvorani SAZU. Srečanje bo namenjeno razpravi o poročilu EASAC (European Academies Science Advisory Council) z naslovom Opportunities for Soil sustainability in Europe in njegovemu pomenu za Slovenijo. Na srečanju bodo sodelovali številni ugledni strokovnjaki....
Read more