Category Archives: Predstavitve

GOZD in LES: Gozd in podnebne spremembe

Podnebne spremembe in posledično biotske in abiotske ujme vse bolj krojijo podobo gozdov. Na znanstvenem srečanju združujemo predstavitev obsega hitrih podnebnih sprememb, njihovega vpliva na gozd, terestrične ekosisteme in gozdno-lesno verigo. Problematiko bomo osvetlili tudi iz družbeno-pravnega vidika....
Read more

Posvet Možnosti trajnostne rabe tal

Svet za varovanje okolja pri SAZU pripravlja posvet Možnosti trajnostne rabe tal v Evropi in Sloveniji v petek, 17. maja 2019, ob 10. uri v dvorani SAZU. Srečanje bo namenjeno razpravi o poročilu EASAC (European Academies Science Advisory Council) z naslovom Opportunities for Soil sustainability in Europe in njegovemu pomenu za Slovenijo. Na srečanju bodo sodelovali številni ugledni strokovnjaki....
Read more

Svetovni gradbeni forum 2019

Pripravili smo več kot 100 posnetkov; od javljanja v živo »otvoritev foruma«, predstavitve predavateljev iz več kot 50 držav, izjave organizatorjev, zaključnega dela konference in predstavitvenega videa foruma, ki prikazuje povzetek dogajanja na forumu v angleškem in slovenskem jeziku. Svetovni gradbeni forum 2019 je potekal v Ljubljani od 8. do 11. aprila 2019 v skupni organizaciji Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO), Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo...
Read more