Category Archives: Prenos v živo

INŠTITUT ZA PROBIOTIKE in funkcionalno hrano

»Spletna seminarna - Mikrobiota pri dojenčkih in polivanje«, spletni seminar za SFD Ljubljana, Ljubljana, 21.5.2020 »Spletna seminarna - Praktični vodnik po eozinofilnem ezofagitisu«, spletni seminar za Ewopharma d.o.o., Ljubljana, 10.6.2020 »Spletna seminarna - Navidezna šola pediatrične prehrane - 1. seminar«, 9.9.2020 »Spletna seminarna - Navidezna šola pediatrične prehrane - 2. seminar«, 14.9.2020 »Spletna seminarna - Navidezna šola pediatrične prehrane - 3. seminar«, 30.9.2020 »Spletna seminarna - "Savremene tendencije u razvoju adaptiranih mlecnih formula"« , spletni...
Read more

Inženirska zbornica Slovenije eIZOBRAŽEVANJA

Spletna izobraževanja - eIZOBRAŽEVANJA inženirske zbornice Slovenije Za PROJEKTANTE: Naloge in obveznosti projektanta po GZ-1, Uredbi o razvrščanju objektov in Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov Aleksandra Velkovrh, univ.dipl.inž.grad. 12.6.2023 Predstavitev noveliranega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el. / mag. Bogdan Seliger / Gregor Kušar, univ.dipl.kem. 31.5.2023 TSPI PG-05.100:2021 Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah Marko Bebar /...
Read more