Naš proces

Piktorama začne postopek tako, da opredeli vaše potrebe skozi niz vprašanj in interaktivnih razprav. Namen vprašanj je pomagati vam in nam odkriti cilje, potrebne za uspeh. Ko je cilj dogovorjen, se začne produkcijski proces.

 

Opis našega video procesa:

Posvetovanje
Ta proces vključuje vrsto vprašanj, s pomočjo katerih zagotovimo popolno razumevanje pričakovanj stranke in zahtev proračuna. Bo potrebno najeti talent in/ali dodatno ekipo, poiskati lokacijo, uporabiti glasbo brez avtorskih pravic? To je le nekaj postavk, ki jih moramo upoštevati pri vaši video produkciji.
Postopek
Piktorama vam bo pripravila pregled produkcijskega postopka in preučila odločitve, sprejete med posvetovanjem.
Dogovor
Podrobnosti o konceptu produkcije so zapisane v pogodbi. V njej se opredelijo proračun, grafika, pred in post produkcijski stroški.
Storyboard
Pisna ali slikovna predstavitev videa.
Scenarij
Ustvarjanje in potrditev scenarija, kar predstavlja kritični del v vsaki video produkciji, sta zaključena. Scenarij lahko ustvarita stranka ali Piktorama.
Potrditev snemanja
Scenarij je končan in potrjen, ko so lokacije pregledane in odobrene.
Groba montaža
Prva montaža videa je pripravljena za pregled in pripombe. Revizije se opravijo, preden je narejena končna montaža.
Končna montaža
Spremembe, narejene v grobi montaži, se pregledajo.
Slika je zaklenjena
Produkcija in video sta dokončana ter pripravljen za objavo na izbranem formatu.